Sertifikati

Mountain View

Sistem menadžmenta bezbednosti informacija (ISMS) ISO 27001

Međunarodni standard koji svojim zahtevima usklađuje sve procese koji se odnose na generisanje, distribuciju I čuvanje informacija u preduzeću u skladu sa međunarodno priznatim standardima. Upravljanje svim procesima i aktivnostima koji se obavljaju po zahtevima standarda, nad podacima i informacijama, smanjujući rizik po njihovu bezbednost na minimum.


Dva su velika i značajna segmenta uvođenja ovog standarda:

Prvi segment je zaštita i bezbednost ne samo naših informacija već i naših materijalnih resursa, kako od zloupotrebe eksternih lica tako i od namerne ili nenamerne zloupotrebe od strane zaposlenih.

Drugi, jako bitan segment je zaštita i bezbednost podataka i informacija naših postojećih i budućih klijenta. Implementirani standard je dokaz klijentima da su njihove informacije bezbedne i zaštićene od zloupotreba, čime imamo nepodeljeno poverenje klijenata.

Mountain View

Sistem menadžmenta kvalitetom (QMS) ISO 9001

Međunarodni standard koji svojim zahtevima usklađuje sve procese u preduzeću sa međunarodno prihvaćenim standardima. Cilj je upravljanje kvalitetom, tj. kreiranje i razvijanje adekvatnog QMS-a u firmi po zahtevima standarda, koji upravlja svim procesima i aktivnostima promovišući kvalitet kroz sve nivoe. Uvođenje QMS –a je signal svim našim postojećim i budućim korisnicima usluga, široj zajednici da preduzeće “SION GARD“ kontinuirano proizvodi kvalitetnu uslugu, ugovorenog kvaliteta u ugovoreno vreme, na ugovorenom mestu (koncept Just-in-time). Kvalitet svih procesa daje i kvalitet usluga.

Mountain View

Sertifikat o kontrolisanju je zvaničan dokument koji izdaje Centar za kvalitet u PKS, kao kontrolna organizacija, sa priznatom kompetentnošću.

Njime se potvrdjuje da je kontrolisana usluga privatnog obezbedjenja ispunila zahteve srpskog standarda SRPS A.L2.002:2008 koji se odnose na sledeće vrste: fizičku zaštitu, tehničku zaštitu, menadžment vrednostima, menadžment iz kontrolnog centra, detektivske usluge, kao i na kategorije unutar svake vrste, definisane ovim standardom do zadovoljavajuće mere. U nameri da se uspostavi zajednička i opšteprihvaćena mera za uporedjivanje ponuda ovih usluga na tržištu radi sticanja poverenja korisnika, uključujući osiguravajuća društva kao zainteresovanu stranu, članovi Udruženja za privatno obezbeđenje i Centar za kvalitet u PKS pokrenuli su inicijativu da se donese srpski standard za usluge privatnog obezbedjenja. Inicijativa je realizovana krajem 2008. godine kada je izradjen i donet srpski standard SRPS A.L2.002, putem saradnje PKS sa Institutom za standardizaciju Srbije.

To je prvi nacionalni standard donesen u poslednjih 50 godina na inicijativu domaće privrede, a da nije nastao prenošenjem evropskog ili svetskog standarda u srpsku standardizaciju. On je rezultat efektivnog rada PKS u korist svojih članova.

Mountain View

Sertifikat o kontrolisanju SRPS A.L2.002:2008

Preduzeće SION GARD zadovoljilo je zahteve standarda SRPS A.L2.002:2008, koji izdaje kontrolno telo tipa A, Fakultet za bezbednost. Na ovaj način dobili smo još jednu potvrdu kvaliteta procesa u kojima se pružaju i koriste naše usluge privatnog obezbeđenja.

Ovim sertifikatom potvrđuje se da organizacija ispunjava sve zakonske procese primenljive na oblast delovanja organizacije kao i zahteve za kvalifikovanost službenika obezbeđenja i organizacije.

Pozovite naš operativni centar na broj +381(0)11/228-72-63

Tu smo za Vaša pitanja i potencijalnu saradnju 24/7Mountain View

Sion Gard

S e r t i f i k a t i

Znanje i iskustvo su garancija kvalitetne usluge

Sion Gard u brošuri

Pogledajte našu brošuru i dodatno se informišite